Proje Ekipleri

Proje Ekibi

Yürütücü 

Dr. Öğretim Üyesi Mesut BUDAK

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

  

Araştırmacı 

Prof. Dr. Hikmet GÜNAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

Araştırmacı 

Prof. Dr. İsmail ÇELİK

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

Araştırmacı 

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapıları ve Sulama Bölümü 

Araştırmacı 

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ACİR

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

Araştırmacı 

Dr. Hakan YILDIZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü